Om jakthundar

Idag finns det många jakthundar. Även om de kanske inte klassificeras som det idag kanske de ursprungligen har fungerat som det. Människor använder idag jakthundar både till jakt och till sällskap, det är väldigt olika.

Begreppet “jakthund” är verkligen mycket brett eftersom de hundraser som ingår där är så himla olika varandra. De är olika till temperamentet, utseendet, behov och även när man ser till vad för sorts jakt man använder dem till. Vissa raser är till exempel verksamma som apporterande, ställande, skällande, american-pittbull-ldrivande eller stående. Det finns även en typ som kallas för grythund. Men det finns även de raser som är bra på flera av dessa områden samtidigt.

Alla jakthundar har genom historien alltid varit väldigt viktiga för jakten och detta är vad de trots sina olikheter har gemensamt. Man brukar säga att det är den mänskliga jägarens förlängda arm, och det är med sitt fantastiska luktsinne och sin otroliga jaktinstinkt som gör att de är så betydelsefulla för jakten. Utan dem hade man inte lyckats utöva jakt alls lika bra.

Vad som är så fantastiskt med dessa värdefulla jakthundar är att de inte enbart kommer till stor nytta när det gäller jakt. De är mycket uppskattade av samhället och de brukar närvara vid många olika slags olyckor. Till exempel vid viltolyckor som sker i trafiken så kan de påkörda djuren ha blivit mycket skadade och det händer ofta att de springer iväg från olycksplatsen. Då behövs jakthundar för att kunna spåra upp dessa och bespara dem det långa lidandet.

Jakthundarna brukar ofta också vara väldigt bra familje- eller sällskapshundar. Detta är på grund av att de har avlats fram för att de skall kunna ha ett nära samarbete med dess ägare, exempelvis retrieverraser, och därför så är de väldigt lojala och älskar att vara människor till lags.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *