Vilka raser gör bra jakthundar?

Många raser är framtagna just för att fungera som jakthundar, en del raser som tidigare var jakthundar fungerar endast som sällskap idag och om man är en jägare så bör man lägga fokus på det vilt som man jagar när man väljer sin jakthund.munsterlander-1062087_960_720 Det finns nämligen raser som är mer lämpade än andra när det kommer till att jaga samtidigt som hundens unika egenskaper även måste få spela in. Alla hundar har personlighet och därav är det inte bara rasen som spelar in när det handlar om det kommer att bli en bra jakthund eller inte. Taxar och terriers används som exempel ofta för grytjakt. Jakthundar har en mycket viktig funktion i jakten och det är viktigt att din jakthund är pålitlig och att du vet att du kan lita på den i alla tillfällen.

Det finns totalt över 90 olika jakthundsraser i Sverige idag. Dessa är indelade i elva olika grupper. Jämthunden är i särklass den mest populära jakthunden i dagsläget. När man jagar räv brukar man använda sig av stövare, vid hare, rådjur och räv brukar man använda sig av drever. Det är viktigt att komma ihåg att din jakthund inte bara är en jakthund, det är även en familjemedlem som behöver få sina behov tillfredsställda under de tider då det inte är jakt. Om man väljer att köpa en jakthund utan att jaga med den så behöver man ha i åtanke att dessa hundar är framavlade med vissa egenskaper när det kommer till personlig och beteende, det innebär att man behöver ha dem i åtanke och att man behöver bemöta dem på olika sätt.

En jakthund som är understimulerad kan liksom alla andra hundar bli en problemhund som är jobbig att ha att göra med, detta vill du givetvis undvika och det är viktigt att ta hand om din hund.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *